Team LEF

REGIE: Roy Verhoeven  

Roy Verhoeven (hier zelf op het toneel tijdens de Lindse Passion)

BEGELEIDING: Anita van Dooren, Maarten van Gorp, Nicole Moonen, Nicole Otter

Vlnr: Nicole Otter, Maarten van Gorp, Anita van Dooren en Nicole Moonen.